اخبار و رویدادها: فراخوان مزايده واگذاري خدمات انتشارات

فراخوان مزايده واگذاري خدمات انتشارات
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶- ۱۳:۲۷:۳۵فراخوان خرید خدمات (چاپ و تکثیر)

 

دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای اجرای بند (د) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد خدمات مورد نیاز انتشارات خود را که از طریق مزایده عمومی واگذار نماید که شامل :

(مزایده 1 )

1)  انتشارات مرکزی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه شامل کلیه واحدهای اداری و  دانشکده هایمهندسی معدن و معماری، فیزیک، شیمی، علوم زمین، صنایع مدیریت، مجازی و مهندسی شیمی مواد

(مزایده2)

1)  پردیس مهندسی فناوری های نوین کلیه واحد های اداری و(دانشکده های ،برق ،کامپیوتر ،مکانیک ،عمران ،ریاضی)

2)  پردیس دانشکده کشاورزی شامل کلیه واحد های اداری و دانشکده واقع در بسطام  

لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت که دارای مجوزهای لازم جهت انجام امور چاپ و انتشارات از مراجع ذیصلاح هستند می توانند حداکثر  ظرف مدت 1ماه از تاریخ نشر آگهی (96/4/26) تا پایان وقت اداری 96/5/25 روزچهارشنبه درخواست و ارائه نرخ پیشنهادی اجاره  خود را کتباً اعلام و به مرکز چاپ و نشر دانشگاه واقع در پردیس مهندسی فناوری های نوین – روبروی دانشگاه آزاد حوزه معاونت پژوهشی و فناوری  دانشگاه  صنعتی شاهرود به دفتر مرکز چاپ و نشر دانشگاه تحویل نمائید.

همچنین در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن مستقیم 32300331 و 09192732416 با مرکز چاپ و نشر تماس حاصل نمائید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا لینک زیر را مطالعه نمایید:

فراخوان_مزایده_خدمات_انتشارات_دانشگاه

 

مرکز چاپ نشردانشگاه صنعتی شاهرود

12345