اخبار و رويدادها: برگزاری دومین سمینار آمار فضایی وکاربردهای آن

برگزاری دومین سمینار آمار فضایی وکاربردهای آن
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶- ۱۴:۵۲:۴۴

برگزاری دومین سمینار آمار فضایی وکاربردهای آن

ذدومین سمینار آمارفضایی وکاربردهای آن در تاریخ 3 و4 آبان ماه به همت دانشکده علوم ریاضی دردانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۱۰-۴۲-۳۹

12345