اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آشنایی باAspen Plus & Aspen Energy Analyzer

برگزاری کارگاه آشنایی باAspen Plus & Aspen Energy Analyzer
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶- ۱۱:۰۴:۲۸كارگاه يك روزه آموزشي آشنايي با Aspen Plus & Aspen Energy Analyzer در تاريخ 24 تيرماه در محل مركز محاسبات خوارزمي برگزار خواهد شد. 

Poster

12345