اخبار و رویدادها: اطلاعيه شهريه دكتري 96

اطلاعيه شهريه دكتري 96
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶- ۱۱:۴۹:۴۸با توجه به مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه صنعتی شاهرود میزان شهریه دکتری دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان این دانشگاه جهت سال تحصیلی 97-96 به شرح جدول ذیل می باشد:

 

دانشجویان رشته های علوم انسانی

550 میلیون ریال

دانشجویان سایر گروههای آموزشی

670 میلیون ریال

 

12345