اخبار و رویدادها: تقويم آموزشي 97-1396 ( اصلاح شده در يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي آموزشي)

تقويم آموزشي 97-1396 ( اصلاح شده در يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي آموزشي)
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶- ۱۴:۳۹:۱۹بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت مطالعه  تقويم آموزشی سال تحصيلی 97-1396 كه پس از بررسی و تجديد نظر در يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه شورای آموزشي دانشگاه، به تصويب رسيده است  به لینک ذیل مراجعه فرمایید. لازم به يادآوری است كه روز 96/06/29 جهت ترميم در نيمسال اول و روز 96/11/18 جهت ترميم در نيسمال دوم در نظر گرفته شده است.

تقویم آموزشی 97-96 پس از تجدید نظر

12345