اخبار و رویدادها: اطلاعيه ترم تابستان 1396

اطلاعيه ترم تابستان 1396
سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶- ۱۰:۵۱:۴۸دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد ترم تابستان 1396 را به دو روش حضوري و غيرحضوري برگزار نمايد

اطلاعیه--ترم-تابستان--1396

12345