اخبار و رویدادها: تاریخ انتخاب واحد کارآموزی

تاریخ انتخاب واحد کارآموزی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶- ۰۸:۰۰:۴۰اطلاعیه
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که زمان انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستانسال1396 از 1396/4/3 لغایت 1396/4/9  اعلام می گردد، انتخاب واحد کارآموزی خارج از تاریخ اعلام شده میسر نبوده و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

                                                                                 اداره کل آموزش

12345