اخبار و رویدادها: اطلاع رسانی تغییر ساعات کلاس های درسی صبح در ماه مبارک رمضان

اطلاع رسانی تغییر ساعات کلاس های درسی صبح در ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶- ۱۴:۵۹:۳۴بدینوسیله به اطلاع می رساند كه  با توجه به شروع ماه مبارك رمضان از روز شنبه مورخ 96/3/6 كلاسهاي صبح با يك ساعت تاخير برگزار ميگردد.  بدين صورت كه كلاسهاي 8 صبح  از ساعت  9 صبح و كلاسهاي 10 صبح  از ساعت 11 شروع مي شوند.

12345