اخبار و رویدادها: اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان

اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶- ۰۹:۵۲:۲۸بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویــان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری که متقاضـی استفـاده از خوابگاه در سال تحصیلی  97 - 96   می باشند، میرساند:

 این عزیزان می توانند از تاریخ96/3/1  لغایت 96/3/20  به سامانه الکترونیکی خدمـات دانشجویی به آدرس :  http://stu.shahroodut.ac.ir  مراجـعـه و در قسمت درخواست خوابـگـاه نسبـت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

            آخرین مهلت پیش ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه 20/3/ 96 می باشد .

1- دانشجویانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ، بهزیستی و ستاد شاهدوایثارگر( فرزند شهید – فرزند آزاده – فرزند جانباز بالای 25 درصد ) و ایثارگر می باشند ، ضروریست فایل اسکن شده معرفی نامه خود را (تاریخ معرفی نامه باید مربوط به سال 1396 باشد ) هنگام ثبت نام خوابگاه ، ازطریق سیستم و در قسمت  ارسال فایل وارد سیستم نمایند و سپس درصورت واگذاری،اصل معرفی نامه باید تحویل اداره امورخوابگاهها گردد.

2-  معرفی نامه کمیته امداد فقط ازکمیته امداد شهرستان شاهرود مورد قبول می باشد.

 3 – اسامی دانشجویان مشمول دریافت خوابگاه پس از بررسی وباتوجه به ظرفیت موجود در سامانه معاونت دانشجویی مورخ 96/4/28 اعلام خواهد شد.

4- با عنایت به محدودیت ظرفیت خوابگاههای ملکی به تعدادی از دانشجویان روزانه بر اساس الویتهای تعیین شده خوابگاه ملکی و تعدادی در خوابگاههای خودگردان اسکان داده خواهند شد. 

5-  با توجـه به ظرفیـت خوابگاههـا ممکن است در تعداد محـدودی از اتاقها، دانشجویـان تحصیلات تکمیلی وکارشناسی در یک مکان اسکان داده شوند .

6- به دانشجویان ساکن درمحدوده ی دامغان ، میامی و پشت بسطام خوابگاه تعلق نخواهد گرفت .

7- خوابگاهـها فاقـد سرویس ایاب وذهاب میباشد ولی درحد مقدورات دانشگاه تعداد محدودی سرویس ایاب وذهاب ، در ساعات خاص برقرار می باشد.

8- دانشجویان کارشناسی رتبه های اول تا سوم در هر گرایش و رتبه اول هر دانشکده در مقاطع تحصیلات تکمیلی در اولویت بررسی اسکان با توجه به ظرفیت موجود قرارخواهند گرفت .

9- دانشجویانی که مبلغ بدهی خوابگاه خود را تسویه ننموده اند، در اولویت واگذاری خوابگاه در نیمسال تحصیلی 97-96 قرار نخواهند گرفت.

10- دانشــجویـان دوره روزانـه که متقاضـی دریافت خوابـگـاه خودگـردان ( درصـورت عـدم ظرفیت خوابگاههـای ملـکـی) می باشند،در هنگام ثبت نام باید عبارت:

درصورت عدم ظرفیت در خوابگاههای ملکی متقاضی خوابگاه خودگردان می باشم  (تصویر1) را تیک دار نمایند.

 با عنایت به اینکه خوابگاههای ملکی مختص دانشجویان دوره روزانه(براساس اولویتهای تعیین شده) می باشد،لذا دانشجویان دوره نوبت دوم هنـگـام ثبـت نــام حتمـاً باید عبارت مربـوط به خوابگــاه خودگردان را تیـک دار نمایند (تصـویر 1) .  

در غیراینصورت در اولویت واگذاری خوابگاه خودگردان قرار نخواهند گرفت.

Doc1

 

12345