اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه علمی کنترل منابع انرژی تجدید پذیر وپراکنده

برگزاری کارگاه علمی کنترل منابع انرژی تجدید پذیر وپراکنده
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۲:۵۰:۲۶

برگزاری کارگاه علمی کنترل منابع انرژی تجدید پذیر وپراکنده

کارگاه علمی "کنترل منابع انرژی تجدید پذیر وپراکنده" درروزهای سه شنبه وچهارشنبه 2 ،3 خرداد ماه سال جاری درکلاس 12 دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

photo_2017-05-17_09-24-1512345