اخبار و رويدادها: برگزاری سخنرانی علمی آموزشی با عنوان" استفاده از تلفیق روشهای ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی &q

برگزاری سخنرانی علمی آموزشی با عنوان" استفاده از تلفیق روشهای ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی &q
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۰۸:۲۸:۳۹

برگزاری سخنرانی علمی آموزشی با عنوان" استفاده از تلفیق روشهای ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی &q

سخنرانی علمی آموزشی با عنوان" استفاده از تلفیق روشهای ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی با نگرشی ویژه بر بازار اقتصاد کرومیت" روز دوشنبه مورخ 96/3/1 درتالارمعدن دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

cr

12345