اخبار و رويدادها: انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند.

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند.
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۵:۰۵:۲۴

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند.

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود کارگاه قابلیت اطمینان در مهندسی و همچنین کارگاه کاربرد تحلیل های آماری در مدیریت و مهندسی صنایع همگام با نرم افزار minitabرا برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت این دانشگاه کارگاه قابلیت اطمینان در مهندسی را با هدف اینکه آنچه مهندسان باید درباره قابلیت اطمینان بدانند، در روز دوشنبه 8 خرداد ماه جاری از ساعت 8 الی 18 برگزار می نماید.

44
همچنین این انجمن کارگاه کاربرد تحلیل های آماری در مدیریت و مهندسی صنایع همگام با نرم افزار minitabرا با هدف آشنایی با محیط ورود اطلاعات و عملیات های مختلف بر روی آنها، کار با توابع و عملگرهای موجود، توابع توزیع احتمالی و به دست آوردن مقادیر آنها، اصول آمار پایه ای، آزمون های فرض، رگرسیون های فرض و رسم نمودارهای مختلف از تاریخ 1 لغایت 10 خرداد ماه جاری ساعت 12 تا 14برگزار خواهد کرد.

photo_2017-05-17_15-07-43
لازم به ذکر است علاقه مندان برای شرکت در دو کارگاه فوق که به صورت رایگان و با حضور علی اکبر حسنی به عنوان مدرس می باشد می توانند تا 30 اردیبهشت ماه جاری اقدام نمایند.

12345