اخبار و رویدادها: اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد سال 96

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد سال 96
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۴:۵۲:۱۱بدينوسيله به اطلاع مي رساند، دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد، براي سال تحصيلي 97-96 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. شيوه نامه اجرايي، رشته هاي مورد تقاضا و همچنين اطلاعيه پذيرش پيوست اين خبر  مي باشد.

شیوه نامه بدون آزمون ارشد 96

اطلاعیه بدون آزمون ارشد 96

لیست رشته ها -بدون آزمون ارشد96

 

12345