اخبار و رویدادها: واگذاری مجموعه های رفاهی حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به بخش خصوصی

واگذاری مجموعه های رفاهی حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به بخش خصوصی
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۵:۵۰:۱۲بدینوسیله به اطلاع می رساند حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود  در نظر دارد  مجموعه های رفاهی اعم از ( خشکشویی ، نانوایی ، رستـوران آزاد ،  بوفـه دانشکده های وابسته ، بوفه خوابگاه های دانشجویی،  فروشگاه خوابگاه های دانشجویی و....) رابه بخش خصوصی  واگذار  نماید . 

متقاضیان جهت تکمیل فرم تقاضا می توانند از مورخ 96/2/26  لغایت 96/3/20 از طریق ثبت نام در سامانه خدمات دانشجویی قسمت  اخبار و اطلاعیه ها (واگذاری اماکن رفاهی )اقدام نمایند.

 

 

                                                         اموردانشجویی

12345