اخبار و رويدادها: برگزاری دوره مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه دردانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری دوره مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه دردانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۵:۴۶:۳۱

برگزاری دوره مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه دردانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای دوره مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه رادر 27 و28 اردیبهشت ماه جاری برگزار می کند.

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۱_۲۲-۱۸-۴۵

 

 

 

 

 

12345