اخبار و رویدادها: اطلاعيه مديريت امور مالي مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)

اطلاعيه مديريت امور مالي مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۰:۳۳:۵۱بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي نوبت دوم ( شبانه )، مركز آموزش هاي مجازي , پرديس خوارزمي ودانشجوياني كه باپرداخت شهريه ادامه تحصيل مي دهند مي رساند آخرين مهلت تسويه حساب شهريه تا تاريخ 29 / 2/ 96 مي باشد. تقاضا دارد بدهي خود را صرفا " از طريق پرداخت الكترونيكي" به حساب دانشگاه واريز نمائيد .

                                                                                                                                                 مديريت امورمالي

                                                                                                                                                     19 /2 / 96

12345