اخبار و رویدادها: اعطای جوايز تحصيلي بنياد نخبگان

اعطای جوايز تحصيلي بنياد نخبگان
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۱:۲۰:۴۰بنياد نخبگان هرساله به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي، جوايزي را در چهار دسته آموزش، پژوهش، فناوري و فرهنگ اعطا مي‌كند.

بنياد نخبگان هرساله به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي، جوايزي را در چهار دستة آموزش، پژوهش، فناوري و فرهنگ اعطا مي‌كند. دانشجويان گرامي براي دريافت فايل راهنماي اعطاي جوايز تحصيلي و آيين نامه هاي مربوطه مي توانند به سايت بنياد نخبگان به آدرس http://bmn.ir/ (بخش تسهيلات و حمايتها) مراجعه نمايند. دانشجويان بايستي تقاضاي خود را تا پايان تيرماه، از طريق سامانه ثريا http://soraya.bmn.ir/ به بنياد نخبگان اعلام نمايند. كليه مدارك لازم نيز از طريق همين سامانه و توسط متقاضي بارگذاري مي شود.

12345