اخبار و رويدادها: دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند.

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند.
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵- ۰۹:۲۸:۴۵

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند.

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند.

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، جلسه دفاع رساله دکتری خانم سکینه اسدی امیری و طیبه عسکری جواران دانشجویان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی این دانشگاه با حضور دکتر حمید حسن پور به عنوان استاد راهنما و دکتر کریم فائز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان استاد داور، هفتم شهریورماه سال جاری در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

رساله خانم اسدی امیری در ارتباط با فشرده سازی تصاویر بوده که این فشرده سازی بر اساس سیستم بینایی انسان انجام شده است. امروزه افزایش حجم تصاویر سبب شده تا فشرده سازی تصویر یکی از پرکاربردترین موضوع پژوهشی در پردازش تصویر به حساب آید.

رساله خانم عسکری نیز به منظور رفع تاری تصاویر بوده که به صورت سراسری و محلی می تواند تاری تصویر را رفع نماید. کاربرد آن نیز در بهسازی تصاویر گرفته شده با دوربین های عکاسی می باشد.

12345