اخبار و رويدادها: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴- ۱۰:۰۴:۳۲قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپزال خود را به دانشکده تحویل داده ولی فرم شماره 11 را تحویل نداده اند در اسرع وقت این فرم را کامل کرده و به خانم سرایی آموزش دانشکده تحویل دهند.

12345