اخبار و رويدادها: مهلت ثبت پروژه در ترم 3941

مهلت ثبت پروژه در ترم 3941
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴- ۱۱:۲۴:۵۶مهلت ثبت پروژه در ترم 3941

قابل توجه دانشجویانی که میخواهند در ترم 3941 پروژه کارشناسی را اخذ نمایند. مهلت ثبت پروژه از تاریخ 4 مهر لغایت 30 مهر 94 می باشد.

12345