اخبار و رويدادها: انتصاب دکتر احمد واعظیان به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شاهرود

انتصاب دکتر احمد واعظیان به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شاهرود
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴- ۱۰:۴۵:۲۱طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شاهرود دکتر احمد واعظیان به سمت رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شاهرود منصوب شد

در بخشی ازاین حکم آمده است: با عنایت به ماده «8» آئین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها و پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت چهار سال به عنوان رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب می‌شوید تا امور محوله را مطابق با آیین نامه مذکور زیر نظر معاون پژوهشی و فناوری به انجام رسانید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران محترم دانشگاهی زمینه تجهیز و استفاده موثر از  آزمایشگاه ها و دسترسی پژوهشگران و محققان به آن ها را فراهم نمایید و منشا خیر و خدمات شایسته واقع گردید.

منبع خبر: http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=940609103136
12345