اخبار و رويدادها: برگزاری سمینار « علوم ریاضی و کاربردها » در دانشگاه شاهرود
ورود به سايت

برگزاری سمینار « علوم ریاضی و کاربردها » در دانشگاه شاهرود
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴- ۱۵:۴۷:۴۶سومین سمینار دانشجویی"علوم ریاضی و کاربردها" در دانشکده ریاضی دانشگاه شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شاهرود، در سمینار سه روزه  دانشجویی علوم ریاضی و کاربردها  که از نهم تا یازدهم خردادماه سال جاری  توسط دانشکده ریاضی در پردیس مهندسی و فناوری های نوین این دانشگاه برگزار شد، دانشجویان در بخش آمار و ریاضی کاربردی، مقالات خود را ارائه کردند.

در این سمینار سه روزه  حدود 50 مقاله در بخش آمار، تحقیق در عملیات، جبر، آنالیز عددی، هندسه، گرافیک و ترکیبیات  و  آنالیز ریاضی توسط دانشجویان با حضور داوران ارائه شد.

دکتر احمد نزاکتی، دکتر داود شاهسونی، دکتر نگار اقبال،  دکتر حسین باغیشنی، دکتر محمد آرشی داوران بخش آمار، دکتر رحیمی، دکتر  میثم علیشاهی، دکتر  جعفر فتحعلی، دکتر علیرضا ناظمی، دکتر علی مس فروش و دکتر مهدی قوتمند داوران بخش ریاضی کاربردی، دکتر احمد زیره، دکتر مهدی ایرانمنش، دکتر  الهام دسترنج، دکتر ابراهیم هاشمی، دکتر حیدر جعفری، دکتر مهدی رضا خورسندی و دکتر سید رضا حجازی نیز از داوران بخش ریاضی محض در سومین سمینار دانشجویی" علوم ریاضی و کاربردها" در دانشگاه شاهرود بودند.

دکتر ابراهیم هاشمی، دکتر مهدی قوتمند، دکتر حیدر جعفری و دکتر محمدرضا ربیعی نیز  اعضای کمیته اجرایی این سمینار سه روزه را تشکیل می دادند.

12345