اخبار و رويدادها: بازدید دانش آموزان سال آخر دبیرستان از دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

بازدید دانش آموزان سال آخر دبیرستان از دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴- ۱۳:۵۳:۴۶

بازدید دانش آموزان سال آخر دبیرستان از دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

به منظور افزایش تعامل بین دانشگاه و آموزش و پرورش و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی، دانش آموزان سال آخر دبیرستانی شهرستان شاهرود از امکانات، ظرفیت ها و توانمندیهای دانشکده بازدید به عمل آ

به منظور افزایش تعامل بین دانشگاه و آموزش و پرورش و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی، دانش آموزان سال آخر دبیرستانی  شهرستان شاهرود از امکانات، ظرفیت ها و توانمندیهای دانشکده بازدید به عمل آورند.

هدف از این بازدید آشنایی با امکانات آموزشی و پژوهشی و ظرفیت های دانشگاه و دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت ، ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و انتخاب دانشگاه شاهرود بعنوان یکی از اولویت های تحصیل می باشد.

شایان ذکر است در این جلسه  ابتدا ریاست محترم دانشکده  آقای دکتر شیخ به دانش آموزان خوش آمد عرض نمده و ضمن برشمردن توانمندیها و مزیتهای دانشکده و دانشگاه شاهرود آرزوی موفقیت و سربرلندی برای دانش اموزان داشته اند همجنین در ادامه آقای دکتر حکمی نسب و دکتر میر لوحی توضیحاتی در خصوص دانشکده و گروههای آموزشی به دانش آموزان ارایه نموده اند.

 

12345