اخبار و رویدادها: برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی دانشکده

برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی دانشکده
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴- ۱۱:۲۴:۱۵مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط ریاست محترم دانشکده و مدیران گروه حسابداری و مدیریت جلسه مشاوره تحصیلی رشته های حسابدایر و مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی چهارشنبه مورخ 1394/03/02 در سالن آمفی تئاتر دا

مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط ریاست محترم دانشکده و مدیران گروه حسابداری و مدیریت جلسه مشاوره تحصیلی رشته های حسابدایر و مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی چهارشنبه مورخ 1394/03/02 در سالن آمفی تئاتر دانشکده در ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.
12345