اخبار و رويدادها: اولین دانشجویان دکتری برق- قدرت دانشگاه شاهرود دانش آموخته شدند

اولین دانشجویان دکتری برق- قدرت دانشگاه شاهرود دانش آموخته شدند
جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳- ۱۹:۵۰:۵۰اولین دانشجویان مقطع دکتری گرایش قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه شاهرود فارغ‌التحصیل شدند.

امیر حسن‌نیا خیبری و عبدالمجید دژم‌خوی اولین دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی برق، گرایش قدرت بودند که 27 و 28 خرداد ماه با دفاع از رساله خود در مقطع دکتری، دانش آموخته شدند.

رساله دکتری امیر حسن‌نیا خیبری، دانشجوی ورودی سال 88 که تحت راهنمایی دکتر احمد دارابی، دانشیار گروه برق قدرت دانشگاه شاهرود و با مشاوره دکتر محمد ابراهیم قاضی، دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه شاهرود به انجام رسید، توسط دکتر جواد فیض، استاد برجسته دانشگاه تهران و دکتر مهدی بانژاد و دکتر امیدرضا معروضی از دانشگاه شاهرود، مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.

رساله دکتری عبدالمجید دژم‌خوی دانشجوی ورودی سال 88 نیز، تحت راهنمایی دکتر علی دستفان و با مشاوره دکتر علیرضا احمدی‌فرد به اتمام رسید. این رساله توسط دکتر مصطفی محمدیان از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهدی بانژاد و دکتر حیدر طوسیان شاندیز از دانشگاه شاهرود، داوری شد.

هر دو دانشجوی مقطع دکتری قدرت، دفاعیه خود را با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهرود با کسب درجه عالی از هیات داوران، انجام داده و اولین دانش آموختگان موفق گرایش قدرت می‌باشند.

 

12345