اخبار و رويدادها: کسب دو مقام سوم توسط دانشجویان دانشکده ریاضی درمسابقه تحقیق در عملیات
ورود به سايت

کسب دو مقام سوم توسط دانشجویان دانشکده ریاضی درمسابقه تحقیق در عملیات
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳- ۰۰:۳۱:۲۶دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شاهرود با سرپرستی همکار محترم آقای دکتر مهرداد غزنوی موفق به کسب مقام سوم درمسابقات تحقیق در عملیات ایران شدند.

                                   
 
افتخارآفرینی دانشکده ریاضی درمسابقات تحقیق در عملیات ریاضی کشور

تیم های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشگاه شاهرود  با سرپرستی همکارمحترم آقای دکتر مهرداد غزنوی ،رتبه سوم مسابقات  تحقیق در عملیات ریاضیکشور را به دست آوردند.

تیم دانشجویی دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی شامل 5 دانشجو  به نامهای شیما احمدی، طاهره متین کیا، شیوا نمازی، امیر رضایی و حسن منتظری  پس از دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران  به مقاوم سوم دست یافتند.

تیم دانشجویی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی شامل 3 دانشجو  به نامهای  رضوان کرمی، تکتم حاتمی و فاطمه سلیمانی  پس از دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه سوم قرار گرفت .

مسابقات دانشجویی تحقیق در عملیات  همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس تحقیق در عملیات که از طرف انجمن تحقیق در عملیات ایران 23 اردیبهشت ماه در دانشگاه سمنان برگزار گردید.

 

 

12345