اخبار و رويدادها: نشریه ساختارهای جبری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرد
ورود به سايت

نشریه ساختارهای جبری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرد
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱- ۰۸:۱۸:۱۲

نشریه ساختارهای جبری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرد

نشریه ساختارهای جبری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرد

مجله علمی ساختارهای جبری با عنوان Journal of Algebraic Systems به مدیر مسئولی رئیس دانشکده ریاضی و سردبیری دکتر ابراهیم هاشمی استاد این دانشکده، در جلسه 18 بهمن ماه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت و با اعتبار علمی-پژوهشی به تأیید رسید.

مجله علمی-پژوهشی ساختارهای جبری طی همکاری با 7 موسسه علمی،آمادگی خود برای انتشار مقالات تخصصی در زمینه های جبر، جبر خطی و کاربردهای آن در علوم ریاضی و آمار، جبر خطی عددی و بهینه سازی، ترکیبیات جبری، هندسه جبری، نظریه جبری اعداد، توپولوژی جبری، جبر فازی، کدگذاری و رمز نگاری، جبرهای باناخ و تقابل سیستم های جبری با سایر علوم را اعلام کرده و  از کلیه اساتید و دانشجویان دعوت نموده است تا حاصل تحقیقات جدید خود را جهت انتشار به این مجله ارسال نمایند.

گفتنی است 9 نشریه علمی با عناوین: Journal of Mining and Environment ،مکانیک سازه ها و شاره ها، Journal of Intelligent Automation Systems ،Journal of Algebraic Systems مهندسی آب و محیط زیست ایران، Journal of AI and Data Mining ،مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، پژوهش های زراعی در مناطق خشک و مدیریت سازمان صنعتی در دانشگاه صنعتی شاهرود منتشر می شوند و این نشریه چهارمین نشریه دانشگاه است که اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

12345