اخبار و رويدادها: مدیرگروه شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب شد
ورود به سايت

مدیرگروه شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب شد
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱- ۰۸:۰۱:۰۶

مدیرگروه شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب شد

دکتر علی مراد زاده رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود طی حکمی دکتر مهدی میرزایی استادیار دانشکده شیمی را به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه این دانشکده منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به بند «ب» ماده «8» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پیشنهاد رئیس  دانشکده شیمی به مدت دوسال به عنوان مدیرگروه شیمی منصوب می‌شوید تا بر اساس آئین نامه نسبت به انجام وظایف محوله زیر نظر رئیس دانشکده اقدام نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران محترم موجبات تعالی دانشکده را فراهم نموده و در انجام امور موفق و مؤید باشید.

شایان ذکر است رئیس دانشگاه طی حکمی جداگانه از زحمات دکتر بهرامیان مدیر سابق و استادیار این دانشکده قدردانی نمود.

 

12345