اخبار و رويدادها: برد تیم والیبال کارمندان خانم دانشگاه شاهرود مقابل تیم حوزه علمیه حضرت

برد تیم والیبال کارمندان خانم دانشگاه شاهرود مقابل تیم حوزه علمیه حضرت
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۱- ۱۲:۵۸:۱۸در مسابقه ای دوستانه که بین تیم والیبال کارمندان خانم دانشگاه صنعتی شاهرود با تیم حوزه علمیه حضرت معصومه(س) صورت گرفت تیم والیبال دانشگاه صنعتی شاهرود تیم حوزه علمیه را شکست داد.

 

برد تیم والیبال کارمندان خانم دانشگاه شاهرود مقابل تیم حوزه علمیه حضرت معصومه

 

در مسابقه ای دوستانه که بین تیم والیبال کارمندان خانم دانشگاه صنعتی شاهرود با تیم حوزه علمیه حضرت معصومه(س) صورت گرفت، تیم والیبال دانشگاه صنعتی شاهرود تیم حوزه علمیه را شکست داد.

در این مسابقه که دوشنبه20 آذر، ساعت 16 الی 18 در سالن ورزشی انقلاب و با داوری فاطمه اسدی و معصومه ناظمی کارشناس تربیت بدنی برگزار گردید، تیم والیبال کارمندان دانشگاه صنعتی شاهرود به مربیگری خانم بهنام و تیم والیبال حوزه علمیه حضرت معصومه به مربیگری خانم سعیدی بازی قابل قبولی را از خود ارائه دادند.

 

 

12345