اخبار و رويدادها: اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱- ۰۹:۳۴:۳۰اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، در خصوص ارزیابی کیفیت تدریس استادان محترم

اطلاعیه

کلیه دانشجویان ملزم به تکمیل فرم ارزیابی کیفیت تدریس استادان محترم ازروز شنبه25 آذر لغایت 2 دی از طریق سیستم گلستان می باشند.

جهت دریافت فایل راهنمای ارزشیابی در سیستم گلستان به پیوست زیر مراجعه نمایید.

 

دفتر نظارت و ارزیابی

12345