اخبار و رويدادها: سمینار دانشجویی ترفند های گوگل در دانشگاه صنعتی شاهرود

سمینار دانشجویی ترفند های گوگل در دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۱- ۱۵:۵۲:۲۵انجمن علمی کامپیوتر و فناوری سمینار دانشجویی با موضوع ترفند های گوگل برگزار می کند.

انجمن علمی کامپیوتر و فناوری سمینار دانشجویی با موضوع  ترفند های گوگل برگزار می کند.

این سمینار دوشنبه  20 آذر از ساعت  12 الی 14 در تالار اقاقیای این دانشگاه برگزار می شود.

12345