اخبار و رویدادها: بهره وری و جایگاه شاخص دانشگاه صنعتی شاهرود در تولید مقالات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISC

بهره وری و جایگاه شاخص دانشگاه صنعتی شاهرود در تولید مقالات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISC
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳- ۰۹:۳۰:۱۸

بهره وری و جایگاه شاخص دانشگاه صنعتی شاهرود در تولید مقالات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISC

بهره‌وری انتشار مقالات بین المللی دانشگاه‌های کشور در راستای مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری توسط پایگاه بین المللی ISC منتشر شد و دانشگاه صنعتی شاهرود به لحاظ تعداد کل مقالات تولید شده در پایگاه isc و شاخص تعداد مقالات Q1  دانشگاه های صنعتی زیر 40 سال با اختلاف بسیار در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، به لحاظ تعداد کل مقالات تولید شده در پایگاه isc در دانشگاه های صنعتی زیر 40 سال ، دانشگاه صنعتی شاهرود با اختلاف زیاد نسبت به سایر دانشگاه ها رتبه اول و دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابا، صنعتی سهند، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

photo12277555079

همچنین به لحاظ شاخص تعداد مقالات Q1  دانشگاه های صنعتی زیر 40 سال، دانشگاه صنعتی شاهرود با اختلاف رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در جایگاه دوم و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در جایگاه سوم قرار دارد.

photo12277419311

به لحاظ شاخص سرانه مقالات Q1 اعضای هیات علمی دانشگاه های صنعتی زیر 40 سال نیز دانشگاه صنعتی شاهرود در بین چهار دانشگاه اول جای گرفت.

photo12277419295

به لحاظ سرانه مقالات اعضای هیات علمی در دانشگاه های صنعتی زیر 40 سال، دانشگاه های صنعتی اراک، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی شاهرود، صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

photo12276531851

دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین در سرانه مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سرانه مقالات Q1 دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های زیر 40 سال جای گرفت.

9_112

سید احمد فاضل زاده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، گفت: متوسط ضریب تاثیر مقالات بین المللی دانشگاه ها که در پایگاه WoS نمایه شده است برابر ۳.۲ می باشد که نشان دهنده توجه پژوهشگران به کیفیت مجلات جهت انتشار دستاوردهای علمی است. همچنین به لحاظ کمی نیز سرانه مقالات بین المللی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها برابر ۱.۲۳ می باشد.

سید احمد فاضل زاده اظهار داشت:  بهره وری در دانشگاه ها نیز مانند سایر سازمان ها باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آنجایی که یکی از مهمترین کارکردهای دانشگاه پژوهش است، بررسی بهره وری دانشگاه می تواند بر اساس پژوهش، در دانشگاه ها صورت گیرد. از آنجایی که مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بعنوان متولی رتبه بندی دانشگاه های کشور می‌باشد. بر مبنای نتایج رتبه بندی اعلامی سال 1402 بهره وری کمی و کیفی سنجیده شده است.

رئیس مؤسسه ISC گفت: اصطلاح بهره وری که همزمان کارایی و اثربخشی را تحت پوشش قرار می دهد، از مهمترین ابزارهای سنجش عملکرد در ارگان ها و سازمان ها محسوب می شود که سبب رشد، ارتقاء و رقابت پذیری سازمانی می شود. دانش دانشگاهی در قالب مقالات علمی منتشر شده در نشریات علمی معتبر انتشار می یابد که قالب انتشاراتی برگزیده توسط اکثر اعضای هیات علمی در دانشگاه ها است. بررسی خروجی علمی دانشگاه ها در قالب مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه های بین‌المللی معتبر یکی از ابزارهای سنجش و ارزیابی دانشگاه‌هاست.

وی ادامه داد: مقالاتی که در این بررسی مورد نظر بوده اند، مربوط به سال 2020 می باشد. این سال آخرین سالی است که داده های آن در بانک اطلاعاتی رتبه بندی موجود می باشد و در آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های ایران نیز لحاظ شده است.

شاخص های مورد بررسی جهت سنجش بهره وری شامل موارد زیر می باشد:

تعداد کل مقالات، ضریب تأثیر، مجموع مقالات در ضریب تاثیر نشریه، متوسط ضریب تأثیر، سرانه تولیدات مقالات علمی اعضای هیات علمی، سرانه مقالات در ضریب تاثیر نشریه اعضای هیات علمی، سرانه مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سرانه مقالات در ضریب تاثیر نشریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقالات نشریات Q1، سرانه مقالات نشریات Q1 اعضای هیات علمی، سرانه مقالات نشریات Q1 دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقالات با مشارکت بین‌المللی، سرانه مقالات با مشارکت بین‌المللی اعضای هیات علمی،  مقالات نشریات نمایه نیچر، سرانه مقالات نشریات نمایه نیچر اعضای هیات علمی، هم ­انتشاراتی صنعت و دانشگاه، سرانه هم‌انتشاری صنعت و دانشگاه اعضای هیأت علمی.

 در این بررسی دانشگاه‌ها بر مبنای نظام رتبه بندی ملی ISC در گونه بندی های جامع، صنعتی، علوم کشاورزی، هنر، زیرنظام، غیرانتفاعی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به تفکیک قدمت و نیز  به صورت تفصیلی بررسی شده است.

برای اطلاع از متن کامل گزارش " بهره وری انتشار مقالات علمی دانشگاه‌های کشور بر اساس پایگاه WoS" منتشر شده توسط ISC به آدرس https://isc.ac/fa/page/462/ مراجعه فرمایید.

photo12277531396


کلمات کلیدی: #بهره وری #جایگاه شاخص #دانشگاه صنعتی شاهرود #تولید مقالات علمی #نمایه شده #پایگاه بین المللی ISC #...3
12345