اخبار و رویدادها: گزارش تصویری دومین روز برگزاری موکب به مناسبت هفته کرامت

گزارش تصویری دومین روز برگزاری موکب به مناسبت هفته کرامت
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۵:۲۹:۳۵پایگاه ظفر بسیج دانشگاه

12345