اخبار و رویدادها: گزارش تصویری اولین روز برگزاری موکب به مناسبت هفته کرامت

گزارش تصویری اولین روز برگزاری موکب به مناسبت هفته کرامت
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۶:۰۳:۱۴پایگاه ظفر بسیج دانشگاه

12345