اخبار و رویدادها: برگزاری دوره های یادگیری ماشین کاربردی با پایتون

برگزاری دوره های یادگیری ماشین کاربردی با پایتون
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۴:۵۵:۵۴img_20240302_225719_499


کلمات کلیدی: #تعاملات دانشگاه #دانشگاه جهرم #برگزاری #دوره های #یادگیری #ماشین #کاربردی ...2
12345