اخبار و رویدادها: دانشگاه صنعتی شاهرود در نظام رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظام رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۰:۲۶:۵۴

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظام رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، این دانشگاه در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال 2024 رتبه 250-301 را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، این دانشگاه در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال 2024 رتبه 250-301 را کسب نمود.

دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه، ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه‌بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.

وی افزود: در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال 2024 از ایران تعداد 73 دانشگاه حضور داشته اند که 4 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2024، تعداد 739 دانشگاه را از 31 کشور در بردارد.

رئیس موسسه ISC گفت: سهم ایران از نظر تعداد دانشگاه های رتبه بندی تایمز آسیایی 2024، 73 دانشگاه است که در حدود 10 درصد دانشگاه های این رتبه بندی را شامل می شود.

 روش شناسی رتبه بندی آسیایی تایمز 2024

دکتر فاضل زاده گفت: روش شناسی رتبه بندی آسیایی تایمز 2024 مانند رتبه بندی جهانی تایمز، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. تعداد شاخص های مورد استفاده از 13 به 18 شاخص رسیده است با این حال مانند روش شناسی پیشین، شاخص های عملکردی در 5 معیار کلی آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت قرار دارند.

وی همچنین افزود: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی تایمز است با این تفاوت که در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی این شاخص ها جهت رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی مجددا تنظیم و وزن دهی می شوند.

جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال 2024

663775fa8c394-

معیارها و شاخص های رتبه بندی آسیایی  تایمز 2024

663776ea88b51-5

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #نظام رتبه بندی آسیایی #تایمز ۲۰۲۴ #دانشگاه #پژوهش #...3
12345