اخبار و رویدادها: گزارش تصویری حضور دکتر علی خطیبی معاون محترم اداری و مالی وزارت عتف در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری حضور دکتر علی خطیبی معاون محترم اداری و مالی وزارت عتف در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳- ۲۰:۴۸:۰۲