اخبار و رویدادها: حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه به دانشگاه صنعتی شاهرود

حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه به دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳- ۱۲:۰۱:۵۰

حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه به دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود روز چهارشنبه 29 فروردین 1403 میزبان معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه خواهد بود.