اخبار و رویدادها: دعوت رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود برای مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفند 1402

دعوت رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود برای مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفند 1402
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲- ۱۵:۱۳:۰۸

دعوت رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود برای مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفند 1402

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه و آحاد مردم را به مشارکت در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ دعوت نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، رئیس دانشگاه طی پیامی به دعوت اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه و آحاد مردم برای مشارکت در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ پرداخت.

photo10036764558

12345