اخبار و رویدادها: برگزاری جلسه تکریم و معارفه رئیس گروه امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه

برگزاری جلسه تکریم و معارفه رئیس گروه امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲- ۱۲:۵۹:۵۴

برگزاری جلسه تکریم و معارفه رئیس گروه امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه

جلسه تکریم و معارفه رئیس گروه امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، جلسه تکریم و معارفه رئیس گروه امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران این حوزه برگزار شد.

دکتر حمید حسن پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در این جلسه ضمن تشکر از دکتر حسین تبار عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه به جهت قبول زحمت، از خدمات دکتر کرامتی در مدت زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر کرد. ایشان در ادامه بیان کرد که فعالیت های حوزه کارآفرینی دانشگاه در بین سایر دانشگاه های کشور برتر بوده و ابراز امیدواری کرد که با توجه به پتانسیل زیاد در این حوزه، با مدیریت جدید همچون گذشته در زمینه های مختلف در سطح کشور و وزارت عتف پیشرو باشد.

در ادامه نیز دکتر رحیم باقری مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ضمن تشکر از زحمات مدیریت قبلی و آرزوی موفقیت برای دکتر حسین تبار، به بیان کلی برنامه های حوزه کارآفرینی پرداخته و بیان کرد که با توجه به ایده های جدید در این حوضه با کمک مدیریت جدید، پیگیری مستمر جهت ارتقای بیشتر این حوضه خواهد شد.

در پایان نیز حکم مدیریت جدید از طرف دکتر حسن پور به عنوان نماینده رئیس دانشگاه، به دکتر محمد حسین تبار اهدا گردید و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

 IMG_20240226_114916

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: #برگزاری جلسه #تکریم و معارفه #رئیس گروه امور فناوری #تجاری سازی #کارآفرینی #دانشگاه #...3
12345