اخبار و رویدادها: گزارش تصویری نشست آموزشی تبیینی "حق مشارکت در تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران "

گزارش تصویری نشست آموزشی تبیینی "حق مشارکت در تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران "
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲- ۰۸:۵۸:۰۴12345