اخبار و رویدادها: گزارش تصویری نشست و بازدید مدیران ارشد مرتبط با حوزه صنایع دریایی وزارت دفاع

گزارش تصویری نشست و بازدید مدیران ارشد مرتبط با حوزه صنایع دریایی وزارت دفاع
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲- ۰۹:۱۴:۴۷12345