اخبار و رویدادها: گزارش تصویری اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین المللی «حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت»

گزارش تصویری اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین المللی «حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت»
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲- ۱۵:۱۲:۲۲12345