اخبار و رویدادها: برگزاری آزمون دوره توانمندسازی زبان دکتری

برگزاری آزمون دوره توانمندسازی زبان دکتری
دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲- ۱۱:۲۰:۳۶اطلاعیه-برگزاری-آزمون-توانمندسازی-زبان-دانشجویان-دوره-دکتری--دیماه-1402


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برگزاری آزمون #توانمندی زبان #دانشجویان دکتری...2
12345