اخبار و رویدادها: گزارش تصویری حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲- ۱۴:۵۱:۱۷12345