اخبار و رویدادها: ارتقاء دکتر حبیب احمدی به مرتبه استادی

ارتقاء دکتر حبیب احمدی به مرتبه استادی
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲- ۰۸:۳۱:۰۳

ارتقاء دکتر حبیب احمدی به مرتبه استادی

آقای دکتر حبیب احمدی به مرتبه استادی نائل شدند.

هشتادمین جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز چهارشنبه 29 آذرماه برگزار و در این جلسه آقای دکتر حبیب احمدی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، به مرتبه استادی نائل شدند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

 

12345