اخبار و رویدادها: برگزاری هفت کارگاه ویژه دانشجویان علاقمند به حوزه کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری هفت کارگاه ویژه دانشجویان علاقمند به حوزه کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲- ۱۲:۲۴:۰۵

برگزاری هفت کارگاه ویژه دانشجویان علاقمند به حوزه کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود

اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن کارآفرینی به مناسبت هفته پژوهش کارگاه های تخصصی با هدف بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان علاقمند به حوزه کسب و کار و کارآفرینی برنامه ریزی و برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی این دانشگاه با همکاری انجمن کارآفرینی به مناسبت هفته پژوهش کارگاههای تخصصی را با سر فصل های مختلف و با هدف بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان علاقمند به حوزه کسب و کار و کارآفرینی برنامه ریزی و برگزار نمود.

هفت کارگاه با محتواهای رزومه نویسی با تدریس مهندس مجید حسینی با سرفصل تیپ های شخصیتی رغبت سنجی زمینه شغلی، کارگاه گام به گام در مسیر کارآفرینی با تدریس مهندس مجید قبادی با سرفصل های آشنایی با اجزاء فرآیند کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار و آشنایی با زیرساخت های مالی، قانونی و اجرایی فعالیتهای کارآفرینانه، کارگاه ایده یابی و ارزیابی ایده با تدریس مهندس محمدصالح قانع و با سرفصل منابع ایده فرآیند تبدیل جرقه خلاقانه به ایده کسب و کاری، کارگاه تدوین مدل کسب و کار با تدریس دکتر سید حسین حکیم زاده و سرفصل های طراحی آینده شغلی با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی، کارگاه تدوین طرح تجاری با تدریس مهندس حمید رضا احمدی و با سرفصل چگونگی برنامه‌ریزی برای حضور موفق در بازار کار، کارگاه هدایت شغلی با تدریس مهندس مرتضی فتح آبادی و سرفصل تعریف کارمندی، کارآفرینی و تفاوت ها و شباهتهای آن و کارگاه هوش مصنوعی و کسب و کار با تدریس مهندس محمدرضا بکایی از تاریخ 4 لغایت 9 آذر ماه 1402 برگزار گردید.

1

9hoosh masnoei


کلمات کلیدی: #کارگاه #دانشجویان #حوزه کسب و کار #کارآفرینی #دانشگاه صنعتی شاهرود #...3
12345