اخبار و رویدادها: انتصاب دکتر محمد باقر رحمانی به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب دکتر محمد باقر رحمانی به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲- ۱۴:۴۸:۵۳

انتصاب دکتر محمد باقر رحمانی به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر محمد باقر رحمانی به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس این دانشگاه،ضمن تقدیر از زحمات دکتر محمد باقر نظری درگسوت رئیس آزمایشگاه مرکزی،  با عنایت به ماده «8» آئین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری به موجب این ابلاغ دکتر محمد باقر رحمانی با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب می‌شوید تا امور محوله را بر اساس آئین نامه مذکور و با هماهنگی و  نظر معاون محترم پژوهشی و فناوری به انجام رسانید.      

در بخشی از این حکم آمده است:     

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران دانشگاهی، زمینه تجهیز و استفاده موثر از آزمایشگاه ها و دسترسی  پژوهشگران و محققان به آنها را فراهم نمایید و منشا خیر و خدمات شایسته واقع گردید. 

باقر رحمانی


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتصاب #رئیس آزمایشگاه مرکزی...2
12345