اخبار و رویدادها: انتصاب دکتر محمد حداد ظريف به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب دکتر محمد حداد ظريف به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲- ۱۴:۴۴:۲۲

انتصاب دکتر محمد حداد ظريف به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود

طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس دانشگاه دکتر محمد حداد ظريف به عنوان مدیر گروه آموزشی کنترل دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس این دانشگاه با عنایت به بند «ب» ماده «8» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مهندسی برق، دکتر محمد حداد ظریف به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال به عنوان مدیرگروه آموزشی مهندسی کنترل منصوب می‌شوید تا بر اساس آئین نامه مذکور نسبت به انجام وظایف محوله با هماهنگی و زیر نظر ریاست محترم دانشکده اقدام نمایید. 

در بخشی از این حکم آمده است:       

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران محترم موجبات تعالی دانشکده را فراهم نموده و در انجام امور موفق و مؤید باشید.  

ظریف  

12345