اخبار و رویدادها: ارزشیابی نیمسال اول و پیش ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

ارزشیابی نیمسال اول و پیش ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲- ۱۵:۰۷:۵۲زمان-ارزشیابی--نیمسال-اول-1402--1403و-پیش¬ثبت¬نام-نیمسال-دوم--1402-1403-


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ارزشیابی #پیش ثبت نام #نیم سال اول 402....2
12345